wtcb groendak
http://www.tuinaanlegmeert.be/BLOG: - Tuinaanleg Meert.
Hergebruik het water. Het water dat door het groendak sijpelt, kan opgevangen worden in een waterput voor hergebruik in jouw tuin. Om het in huis te herbruiken, moet volgens studies van het WTCB een actieve koolstoffilter gebruikt worden. Wist je dat sedum een waardplant is voor nuttige insecten zoals bijen en vlinders?
gd-energy.be
KIWI - Groendaken en groengevels vormden het thema van.
Naast ontwerpers, architecten, planners en uitvoerders van ecologische groenaanleg en ecologisch onderhoud, waren eveneens bedrijfsleiders en gebouw- en terreinverantwoordelijken uitgenodigd. Het onderwerp genoot ook interesse bij enkele aanwezige projectontwikkelaars en stedelijke duurzaamheidsambtenaren. Joris Van Herreweghe van WTCB gaf een interessant overzicht van de bestaande technieken en mogelijkheden voor groene wanden voor duurzame gebouwen en steden. Deze presentatie bevatte de uitgebreide resultaten van het project Groen Bouwen. Carmen Vanmechelen van de afdeling Bio-Research aan de PXL Hogeschool presenteerde 3 onderzoeksprojecten over groendaken en de bijdrage die deze kunnen leveren aan biodiversiteit. Nele Weyens van het Centrum voor Milieukunde, U Hasselt, lichtte het nieuwe project EcoCities toe. Daarin wordt verder diepgaand onderzoek gedaan naar de werking en kenmerken van groengevels en groendaken. Tot slot brachten John Kinnen en Yannick Lepage van Ecoworks en Michel Pauwels van Ontwerpbureau Pauwels een aantal voorbeelden van interessante praktijkprojecten en hun concrete ervaringen daarbij.
Wat kost een nieuw dak? Info over prijzen, materialen en premies!
Prijs per vierkante meter. Van €30 tot €65. Van €30 tot €40. Van €55 tot €199. Van €22 tot €41. Van €50 tot €60. Van €90 tot €95. Van €32 tot €65. Meer dan 100 jaar. Van €65 tot €110. Wat kost dakisolatie? Dakisolatie is van groot belang, zowel voor het dak zelf als jouw gehele woning. Natuurlijk levert je dit extra kosten op, maar op de lange termijn verdien je deze investering dubbel en dwars terug. Daarnaast zijn er premies en subsidies verkrijgbaar voor dakisolatie, waardoor je nog meer kunt besparen qua kosten. Maar waarom zou je kiezen voor dakisolatie? Het levert je een lagere energierekening op minder kosten, middels een dampscherm houd je tevens vocht buiten en het huis verliest geen warmte tijdens de koudere maanden. Vanaf 2020 moeten alle woningen die voor 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet dakisolatie hebben. Op vlaanderen.be staan alle voorwaarden en regelgeving. In de tabel hieronder vind je de prijzen die gepaard gaan met het plaatsen van dakisolatie.
Instructiezone CONSTRUMAT Roof Systems.
TV 239 Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten correcties van 23/07/2012. TV 244 Aansluitingsdetails bij platte daken: algemene principes vervangt de TV 191. Verkrijgbaar bij het WTCB of bij ons. Voor onze klanten is dit kosteloos.
Daktuin Terras Groenbedrijf Van Vlierden.
Zo bespaar je op energiekosten voor verwarming of koeling. Daarnaast blokkeert de daktuin het omgevingsgeluid. Verder beschermt de daktuin de dakdichting tegen de UV-stralen van de zon waardoor de levensduur van de dakdichting verhoogt. Een groendak buffert regenwater. Zo ontlast je de riolering tijdens hevige regenval. Voorwaarden voor een groendak. De opbouw van een groendak vraagt een bepaalde draagkracht. Afhankelijk van het type daktuin en het feit of het net geregend heeft, varieert dit van 110 tot 1.000kg/m. Om een groendak te kunnen aanleggen moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn.: Voldoende draagkrachtige structuur. De draagkracht dient gekend te zijn voor de start van het ontwerp van de daktuin. Wanneer dit niet af te leiden valt uit plannen, dient een stabiliteitsingenieur de toestand in te schatten en aan te geven. De aanwezige dakdichting moet wortelwerend of FLL-gekeurd zijn. Dit om de volledige dakopbouw correct uit te kunnen voeren volgens de TV229 van het WTCB. Die leggen soms beperkingen op voor wat er op het dak wel of niet kan. De basisakte bij een appartement of groepswoning. De basisakte of de later gemaakte afspraken binnen de Vereniging van Mede-eigenaars moeten de aanleg van een groendak, daktuin of dakterras toestaan. Drie soorten groendak.
Onderhoud groendak - Ibic.be.
Volgens de richtlijnen van het WTCB moeten extensieve groendaken tweemaal per jaar gecontroleerd en onderhouden worden. Daarom onderhouden we dit soort groendaken doorgaans in de maanden april-mei en september-oktober. We vinden het belangrijk om alle projecten die door ons worden uitgevoerd ook na de oplevering te blijven volgen. Maar ook voor groendaken die niet door ons zijn geplaatst, kun je op ons onderhoudsteam rekenen. Regelmatiger bij intensieve groendaken. De naam verklapt het al: intensieve groendaken zijn een stuk intensiever in onderhoud en vragen dan ook wat meer aandacht. Daarom zorgen wij voor een maandelijkse inspectie van het dak. We dienen meststoffen toe, verwijderen ongewenste beplanting en controleren de afvoeren. Daarnaast maken we de grindstroken plantvrij om de brandveiligheid van het dak te waarborgen. Garantie op de beplanting. Als je je groendak volgens de voorschriften onderhoudt of laat onderhouden, dan heb je recht op tien jaar garantie bij IBIC.
Van groendak tot daktuin - Plantentuin De" Kleine Boerderij" Merksplas.
Een dakterras, dus ontworpen als beloopbaar, is dit circa 250 kg/m. Er is een goede technische informatie beschikbaar, gesteund op wetenschappelijk onderzoek, in TV 229 'Groendaken' van WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, info: www.wtcb.be. Het aanleggen van een extensief groendak is naar constructie toe het eenvoudigste. Het is relatief laag in gewicht en beperkt in onderhoud. Het verhoogt de levensverwachting van de dakdichting substantieel en het buffert het regenwater. Het is geluidsabsorberend en energiebesparend. Allemaal voordelen wanneer het correct wordt aangelegd. De opbouw begint met een watervaste folie. Deze bestaat meestal uit gewijzigd polyethyleen en moet voldoen aan FLL-normen voor wortelvastheid. Hierop komt dan een dainagemat in geotextiel. De plaatsing hiervan moet correct gebeuren om geen schade aan de dakdichting te veroorzaken. De dikte van deze drainagemat moet voldoende groot zijn.
Canopy - Veel gestelde vragen over groendaken.
Hoe dikker de substraatlaag, hoe sterker dit effect. Ook in de winter heeft een groendak een regulerende werking, maar in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is deze veel beperkter. Tot slot isoleert een groendak ook zeer goed geluid. Bestaan er specifieke, bouwtechnische standaarden voor groendaken? Internationaal geldt de Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau FLL- Dachbegrünungsrichtlijn als standaardwerk. In België werken we met de Technische Voorlichting 229 TV229, uitgebracht door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf WTCB.
Basisbeginselen voor een extensief groendak.
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is het aanbrengen van grindstroken enkel een aanbeveling van het WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf; geen absolute verplichting. De bouwheer kan het uiteraard wel eisen. Verkeerde beplanting kan desastreuze gevolgen hebben. Hoewel een extensief groendak in grote mate zelfonderhoudend is, mag u niet denken dat u er niet naar moet omzien.
De voor- en nadelen van een groendak.
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf - http://www.wtcb.be3: -Waterbeheersing: Langetermijnafvoerfractie" e langetermijnafvoerfractie is de D verhouding tussen: de waterhoeveelheid die afgevoerd wordt van een bepaald dak de waterhoeveelheid die van het naakte referentiedak wordt afgevoerd 27Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf - http://www.wtcb.be3: -Waterbeheersing: Langetermijnafvoerfractie Afgevoerde Afgevoerde fractie in de fractie in de lente winter 6 à 51 86 à 98 28. Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf - http://www.wtcb.be: 3 -Waterbeheersing: LangetermijnafvoerfractieBesluiten: Groendaken voeren duidelijk minder water af dan de traditionele platte daken: een gedeelte wordt vastgehouden" In de lente wordt het meeste water vastgehouden in de winter het minste" Hoe groter de substraatdikte, hoe minder water er wordt afgevoerd - Extensieve daken reductie 30 dus 70 wordt afgevoerd - Intensieve daken reductie 50 29 Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf - http://www.wtcb.be: 3 -Waterbeheersing: LangetermijnafvoerfractieBesluiten: Een aangepaste dakopbouw speelt hierbij eveneens een invloed uit bv: waterophoudende lagen, dak T2 30.
Brandgedrag van platte daken - Bouwkroniek.
over bijzondere bouwwerken zoals groendaken, daken met een ballastlaag, daken met een houten terras. Bron: het gelijknamig artikel van ir. Yves Martin, hoofd van de afdeling Gebouwschil en Schrijnwerk, en ing. Sven Eeckhout, senior hoofdadviseur van de afdeling Technisch Advies van het WTCB, in Contact 2014-4.

Contacteer ons