subsidie voor groendaken
Subsidie groendaken - Gemeente Hove.
Ook hiervoor kanje van de gemeente een subsidie krijgen. Maar het aanleggen van een groendak is méér dan een alternatief voor het voorzien van een hemelwaterput. Groendaken hebben naast de waterbergende functie nog voordelen: ze vangen grote temperatuurschommelingen op het dak op, ze zorgen voor een langere levensduur van de dakbedekking, ze zuiveren de lucht van fijn stof, ze versterken de biodiversiteit en ze dragen bij tot de thermisch isolatie van het dak.
Subsidie voor een groen dak.
Lees meer op www.schiedam.nl. Bekijk onze groene daken pakketten. 25 liter per m2. Om in aanmerking te komen voor de subsidie aanvraag mag de aanleg van het dak pas starten na goedkeuring van de subsidie aanvraag. Lees meer op www.sittard-geleen.nl.
Groendak aanleggen - Gemeente Buggenhout.
De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden. De subsidiebedraagt maximum 31euro per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt. Indien de aanlegkosten inclusief BTW van het groendak lager zijn dan 31euro/m 2, wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag. Het gemeenteraadsbesluit van 22 december 20114 houdende wijziging van het subsidiereglement voor de aanleg van groendaken. Subsidies worden niet verleend wanneer het aanleggen van een groendak verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen. Indien blijkt dat de voorwaarden niet nageleefd zijn, dan zal de premie niet uitgekeerd worden en wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gebracht. De aanvrager kan op dat moment aanpassingen uitvoeren om toch aan de voorwaarden te voldoen en de uitbetaling van de subsidie te bekomen. Indien blijkt dat de bepalingen van dit reglement of eventueel de stedenbouwkundige vergunning niet werden nageleefd, wordt de subsidie niet uitbetaald of, indien dit reeds gebeurd zou zijn, teruggevorderd. Deel deze pagina. Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout Stratenplan. 052 33 95 11 Fax. 052 33 58 68 E-mail. Volg ons op. open van 8.30 tot 12.30 uur. Infiltratievoorziening voor regenwater plaatsen. vrijdag 28 januari 2022.
Groendak subsidie Vice Verda.
Vice Verda is dé specialist in het ontwerp en aanleggen van groendaken, van industriële projecten tot particuliere opdrachten. Wist je dat er steden en gemeenten zijn vb Gent, Brussel, Antwerpen die een groendak subsidie uitloven voor de aanleg? De voorwaarden kunnen echter sterk verschillen van gemeente tot gemeente. Door het zoeken naar een geschikte groendak subsidie ondersteunen we onze klanten bij het realiseren van hun groendak: zij het extensief, biodivers of intensief. Vice Verda helpt u graag verder met een systeemoplossing op maat.
Subsidie groendak Nijlen.
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Diensten en organogram. Bestuursakkoord, missie en visie. Gemeentelijke Administratieve Sanctie GAS. Deelnemen aan het beleid. Toegang tot bestuursdocumenten. Inschrijven op nieuwsbrief. Bekend in Nijlen. Wat zoek je? Natuur, milieu en duurzaamheid. Lees hier het reglement. Vraag je subsidie aan via dit invulformulier.
Groendak Vlaanderen.be.
U bevindt zich op: Groendak. Energiezuinig en duurzaam ver bouwen. Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. maakt de omgeving mooier. levert een positieve bijdrage tot de waterhuishouding. heeft een luchtzuiverend en klimaatzuiverend effect. zorgt voor een langere levensduur van de dakbedekking. verhoogt de brandveiligheid. Een volledig groendak zorgt er in bepaalde gevallen voor dat u geen regenwaterput moet installeren bij nieuwbouw of herbouw. Maar ook een gedeeltelijk groendak kan interessant zijn: het volume van de regenwaterput moet dan niet zo groot zijn. Sommige gemeenten geven een subsidie voor de aanleg van een groendak.
Subsidie voor een groen dak Breda.
Deze kosten worden alleen vergoed als het groen dak wordt aangelegd. Dit is maximaal€ 250 bij een groen oppervlak tot 100 m2 en maximaal€ 350 bij een groen oppervlak groter dan 100 m2. U kunt geen subsidie aanvragen voor.: kostenvoor aanpassingen aan dakconstructies of overkappingen. kostenvoor schutting, prieel, pergola en muurblokken. kostenter vervanging van bestaande beplanting. kostenvoor het opstellen en indienen van een subsidieaanvraag. Om subsidie te krijgen moet uw groene dak voldoen aan de volgende voorwaarden.: het dak moet minimaal 25 liter per m2 op kunnen slaan.
Premie groendak stad Diest - Stad Diest.
Wonen en omgeving. Je ontvangt een premie van de stad Diest voor de aanleg van een groendak. Groendaken zijn bijzonder nuttig.: ze verlengen de levensduur van de dakbedekking. ze beperken de afvloei van regenwater. ze zorgen voor extra geluids- en temperatuursisolatie.
Groendak: Premieaanvraag - Mechelen Klimaatneutraal.
houdt lawaai tegen. heeft een isolerende werking en klimaatregelende werking en is dus energiebesparend. biedt een mooi groen uitzicht en draagt bij tot het algemeen welzijn en de algemene appreciatie van een stedelijke omgeving verbetert de biodiversiteit. zuivert het regenwater. is luchtzuiverend: niet alleen onzichtbare vervuilende deeltjes maar ook stof, dat in grote hoeveelheden aanwezig is in stedelijke omgeving. Kortom: niets dan voordelen. Enkel particuliere aanvragers kunnen de premie aanvragen geen rechtspersonen. De minimale oppervlakte van het groendak bedraagt 6 m2. De beoordeling of de dragende constructie voldoende draagkracht bezit om het groendak te dragen, moet gebeuren door een bouwkundig gekwalificeerd persoon architect, ingenieur. Terrassen en intensieve groendaken komen niet in aanmerking voor de premie. Dien de premieaanvraag inclusief offerte in ten vroegste 2 maanden voor de aanleg en ten laatste 3 maanden na de aanleg van het groendak inclusief factuur via dit webformulier.
Subsidie voor groendak - EcoRoof.
Als u in aanmerking wilt komen voor een groendak subsidie, dan hanteert iedere gemeente daar weer andere voorwaarden voor. Zo kan het voorkomen dat er een bepaald aantal m dak voorzien moet worden van begroeiing, of dat het groendak een wortelwerende laag moet hebben.
Subsidie voor de aanleg van een groendak Gemeente Brecht.
Subsidie voor de aanleg van een groendak. Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. De aanleg van groendaken zorgt voor heel wat voordelen voor het leefmilieu maar ook voor de dakeigenaar en de omwonenden.

Contacteer ons