subsidie voor groendaken
Semi Extensieve Groendaken.
Deze prijzen zijn wel afhankelijk van onder ander bereikbaarheid, grootte en hoogte van het dak. Voor een juiste offerte kan u best contact met ons opnemen. Semi Extensieve Groendaken. Deze groendaken hebben een uitgebreider vegetatie, er wordt gewerkt met bloeiende kruidachtige planten/grassen, waardoor je een mooiere biodiversiteit creëert krijgt.
Premie groendak stad Diest - Stad Diest.
Wonen en omgeving. Je ontvangt een premie van de stad Diest voor de aanleg van een groendak. Groendaken zijn bijzonder nuttig.: ze verlengen de levensduur van de dakbedekking. ze beperken de afvloei van regenwater. ze zorgen voor extra geluids- en temperatuursisolatie.
Subsidie groene daken Gemeente Weert.
Er zijn allerlei mogelijkheden om dit te doen. Zo zijn er verschillende systemen en soorten groene daken. In een gesprek bekijken we samen welke mogelijkheden er zijn voor uw dak, geven we advies én bekijken we of u in aanmerking komt voor een subsidie.
GROENDAK - Vanherle dakdichting.
Groendaken zijn aantrekkelijk en mooi. Ze kunnen ingericht worden als bijkomende tuin en vormen zo nieuwe gebruiksruimten. Ze leveren een positieve bijdrage tot de waterhuishouding en hebben een lucht- en klimaatzuiverend effect. Een groendak zorgt voor een langere levensduur van de dakbedekking, geluidsisolatie en brandveiligheid. Een volledig groendak zorgt er in bepaalde gevallen voor dat u geen regenwaterput moet installeren bij nieuwbouw of herbouw. Maar ook een gedeeltelijk groendak kan interessant zijn: het volume van de regenwaterput moet dan niet zo groot zijn. Luxe villamenten met hoge afwerking. Villamenten met hoog afwerkingsniveau. Villamenten met daktuinen. BEKIJK ALLE REALISATIES. TIP: Premie voor groendak. Bepaalde gemeenten geven een subsidie voor de aanleg van een groendak. Op de volgende website kan je nagaan of je aanspraak maakt op zulk een subsidie: www.premiezoeker.be.
Groendaken - Gemeente Duffel.
Het premiebedrag bedraagt 31 euro per m groendak voor zover de kostprijs van het groendak minimum 31 euro per m bedraagt. Indien de aanlegkosten van het groendak lager zijn dan 31 euro per m, wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag. Het bedrag van de premie per aanvrager en per woning bedraagt maximum 250 euro. Je woning moet in Duffel staan. Je kan hieronder het aanvraagformulier invullen.Je moet je aanvraag bezorgen aan omgeving en infrastructuur omgevingsloket vóór de aanleg van de installatie ofwel nadien maar dan wel binnen de 2 maanden na de aanleg van de installatie. Aanvraagformulier premie groendak 40,5Kb, pdf. Subsidiereglement groendaken 138,3Kb, pdf.
Groendaken - premie stad Eeklo Leefmilieu, Wonen, Huisvesting - Rechtenverkenner.
50 euro per vierkante meter groendak, als de kostprijs minstens 50 euro per m 2 bedraagt. de werkelijke kostprijs wanneer deze lager is dan 50 euro per m 2. de subsidie bedraagt hoogstens 2.000 euro. het volledig en correct ingevulde aanvraagformulier. het bouw plan met situatieschets van het groendaksysteem. officiële facturen, betalingsbewijzen, fotos. De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Eeklo. Officiële benaming: Gemeentelijke subsidie voor groendaken.
Subsidie groendaken - Gemeente Hove.
Ook hiervoor kanje van de gemeente een subsidie krijgen. Maar het aanleggen van een groendak is méér dan een alternatief voor het voorzien van een hemelwaterput. Groendaken hebben naast de waterbergende functie nog voordelen: ze vangen grote temperatuurschommelingen op het dak op, ze zorgen voor een langere levensduur van de dakbedekking, ze zuiveren de lucht van fijn stof, ze versterken de biodiversiteit en ze dragen bij tot de thermisch isolatie van het dak.
Subsidie Groene Daken Gemeente Gorinchem.
Op de pagina Groene daken vindt u meer informatie over groene daken. Wat heeft de gemeente van u nodig? Om de subsidie Groene Daken aan te vragen, heeft de gemeente de volgende documenten van u nodig.: Gespecificeerde begroting of een offerte van de kosten. Planning van de werkzaamheden. Foto van het bestaande dak als het om een bestaand dak gaat. Schriftelijk akkoord van de verhuurder wanneer u deze subsidie als huurder aanvraagt. Bent u inwoner en wilt u de subsidie Groene Daken aanvragen, dan kunt u dat doen met DigiD. Wanneer u inlogt met uw DigiD om de aanvraag in te dienen, bent u de aanvrager. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en de financiële afhandeling van de ontvangen subsidie. Aanvragen als inwoner met DigiD. Vraagt u de subsidie aan voor een vereniging, VvE, organisatie, stichting of bedrijf? Dan vraagt u de subsidie aan met eHerkenning.
Groendak: Premieaanvraag - Mechelen Klimaatneutraal.
Intensieve groendaken Een intensief groendak is daarentegen eerder een soort daktuin, en soms kan men dit vrij letterlijk nemen. Indien voldoende onderlaag wordt aangebracht, is het zelfs mogelijk om bomen aan te planten op een groendak. Waarom kiezen voor een groendak? Een groendak levert een positieve bijdrage tot een duurzaam waterbeleid en is bijzonder nuttig in vele opzichten.: buffert water via de beplanting op het groendak. Er stroomt minder regenwater naar de riolering. De hoeveelheid gebufferd water is afhankelijk van de dikte van het groendak tot 50 van de neerslaghoeveelheden. verhoogt de levensduur van de dakbedekking. houdt lawaai tegen. heeft een isolerende werking en klimaatregelende werking en is dus energiebesparend.
Subsidie groene daken - Smallingerland.
Contact en openingstijden. Over de site. Subsidie groene daken. Subsidie groene daken. De gemeente geeft bewoners, organisaties en bedrijven subsidie op de aanleg van groene daken. Dien maximaal één aanvraag in. U ontvangt binnen 4 weken een reactie. Na goedkeuring kunt u het werk laten uitvoeren. Subsidie groene daken aanvragen. € 30,-, euro per m2 voor oppervlakten tot 75 m2. € 20,-, euro per m2 voor oppervlakten van 75 tot 200 m2. € 10,-, euro per m2 voor oppervlakten van 200 tot 1.000 m2. Het maximumbedrag voor bewoners per aanvraag is € 3.000,-., Het maximumbedrag voor bedrijven/organisaties per aanvraag is € 12.000,-., Offerte voor de levering en/of de aanleg van het groene dak. Plattegrond van uw perceel met daarop duidelijk aangegeven welk dak of deel van het dak het betreft. Foto van de bovenkant van uw dak. Beschrijving met dikte van de substraatlaag en type drainageplaat.
Subsidie voor de aanleg van een groendak Gemeente Brecht.
Subsidie voor de aanleg van een groendak. Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. De aanleg van groendaken zorgt voor heel wat voordelen voor het leefmilieu maar ook voor de dakeigenaar en de omwonenden.
Subsidie voor een groen dak Gemeente Stichtsevecht.
Melding, klacht of compliment. Ontdek Stichtse Vecht. Paspoort en rijbewijs. Uittreksels en verklaringen. Vergunningen en ontheffingen. Verhuizen en nieuwkomers. Werk en inkomen. Wonen en wijken. desktop submenu closer search opener Search Zoeken. Subsidie voor een groen dak. Subsidie voor een groen dak. Kleine aanpassingen in de regeling per 01-07-2021. Om de subsidieregeling te verbeteren vinden er een aantal wijzigingen plaats per 1 juli 2021. Je vindt de nieuwe voorwaarden en een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen onder het tabblad Bekijk of jij in aanmerking komt. Gemeente Stichtse Vecht biedt 2 subsidiemogelijkheden aan: voor het afkoppelen van de regenpijp van het riool met vuil water en voor de aanleg van een groen dak. Je kan per dakoppervlak gebruikmaken van één van deze regelingen. Op deze pagina lees je meer over het aanleggen van een groen dak.

Contacteer ons