subsidie voor groen dak
Subsidie voor aanleg Groene Daken Provincie Zeeland.
Ga terug Naar bestuur. Beleid en regelgeving. Coalitieakkoord 2019-2023: Samen verschil maken. Vergaderoverzicht GS PS. Ga terug Naar over ons. Digitale Agenda Zeeland. Four Freedoms door het jaar heen. Open Dag Provincie Zeeland 2022. Over de Abdij. Over deze site. Zoek jij een leuke en leerzame stage? Ga terug Naar loket. Kaarten en cijfers. Klacht, bezwaar of melding doorgeven. Nu ter inzage. Provinciaal Blad en bekendmakingen. Vergunningen en ontheffingen. Wet natuurbescherming overzicht reguliere besluiten. Over deze site. Wat zoekt u. Zoek en vind op Zeeland.nl.
Subsidie aanleggen groendak - Gemeente Zwijndrecht.
Beheer mijn cookies Alles aanvaarden Alleen essentiële cookies. Meld je aan. Wat wil je vinden? scroll naar links scroll naar rechts. Bouwen en verbouwen. Subsidie aanleggen groendak. Subsidie aanleggen groendak. Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. Je kunt een subsidie aanvragen voor de aanleg van een groendak. Welke daken komen in aanmerking? bestaande daken van bestaande woongebouwen.; nieuwe dakconstructies met een totale horizontale dakoppervlakte van alle nieuwe dakdelen samen, van minder dan 40 m, ongeacht de dakbedekking bij een woongebouw op een perceel van 250 m of meer.; nieuwe dakconstructies, ongeacht de totale horizontale dakoppervlakte, bij uitbreiding van een bestaand woongebouw op een perceel kleiner dan 250 m.
Subsidie voor groen dak Woerden.nl. Woerden-logo.
als de aanvraag compleet is, hoort u binnen 6 weken of u subsidie ontvangt. u bent eigenaar van het pand. de werkzaamheden zijn al afgerond. oppervlakte van het groene dak is minimaal 6 m. het groene dak bestaat minimaal uit een wortelwerende laag, drainagelaag, substraatlaag en een vegetatielaag. het groene dak heeft een minimale wateropslag van 20 liter per m. u kunt subsidie aanvragen voor een groen dak of voor het loskoppelen van uw regenpijp, niet voor allebei. het gaat om werkzaamheden uit de subsidieregeling. tekening van bovenaf van uw woning of pand met daarop aangegeven waar het groene dak is geplaatst met afmetingen erbij. foto's' van het groene dak. kopie factuur met materiaalkosten en arbeidskosten. bij oppervlakte tussen 6 m en 100 m: 25, per m. bij oppervlakte tussen 101 m en 250 m: 20, per m. bij oppervlakte dak tussen 251 m en 1.000 m: 10, per m. Zie pagina Klimaat en bodemdalingsbestendig op deze website. Zie Waterschap v oor subsidie voor water-gerelateerde initiatieven. Zie NMU Servicepunt Groene Daken.
Subsidie voor een groen dak Breda.
U kunt dan geen aanvragen meer indienen. Dit staat dan op deze pagina. Een groen dak heeft een gevarieerde beplanting en een waterbergend vermogen. De beplanting varieert vansedum, grassen, kruiden en/of vaste planten.Voordelenvan een groen dak zijn.: verlengtde levensduur van het dak. koeltzowel het gebouw als de omgeving. houdthet regenwater vast waardoor het in kleinere hoeveelheden wordt afgevoerd. draagtbij aan een betere luchtkwaliteit door opname van fijnstof en CO2. zorgtvoor meer biodiversiteit van planten en dieren. Wat u moet weten over de subsidie. De vergoeding is maximaal € 20 per m2. Particulieren kunnen maximaal € 3000 aanvragen. Stichtingen, verenigingen van eigenaren of bedrijven kunnen maximaal € 10.000 aanvragen. U kunt ook subsidie krijgen voorconstructief advies van uw dak. Deze kosten worden alleen vergoed als het groen dak wordt aangelegd.
Subsidie groendak - Stad Turnhout.
Premies milieubesparende maatregelen. Een groendak is een dak waarop je een begroeiing van planten aanlegt. Het groendak bestaat uit minstens drie lagen: een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag. Bij een extensief groendak vegetatiedak bestaat de beplanting uit mossen, vetplanten en/of kruidachtige planten. Een intensief groendak daktuin heeft een begroeiing die vooral bestaat uit grassen, kruiden, struiken en zelfs bomen. Voor de aanleg van beide types groendak kun je van de Stad Turnhout subsidie krijgen.
Product - Groene daken, subsidie aanvragen - Online loket.
Hebt u de subsidie aangevraagd nadat het groen dak is gelegd? Na uw aavraag ontvangt u binnen 13 weken een definitief besluit. Hulp of advies. Neem gerust contact op met het Subsidiebureau via groenedaken@utrecht.nl of 030 - 286 33 36. Subsidiehulp voor de algemene regelgeving en andere subsidies van de gemeente Utrecht. Ook vindt u hier de algemene regelgeving over subsidies.
Subsidie voor groendak - EcoRoof.
Als u in aanmerking wilt komen voor een groendak subsidie, dan hanteert iedere gemeente daar weer andere voorwaarden voor. Zo kan het voorkomen dat er een bepaald aantal m dak voorzien moet worden van begroeiing, of dat het groendak een wortelwerende laag moet hebben.
Subsidie voor de aanleg van een groendak Gemeente Brecht.
Met premiezoeker.be kunt u nagaan of uw gemeente een subsidie voor een groendak geeft. De voorwaarden voor desubsidie kunnen verschillen van gemeente tot gemeente. Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt uhet best contact opnemen met de milieudienst van uw gemeente. Vraag ook na bij uw gemeente of u een bouwvergunning nodig hebt voor de aanleg van uw groendak of u aan andere verplichtingen moet voldoen. Trefwoorden planten groene daken groene dakbedekking mossen groendaken kruiden groen dak.
Subsidie voor een groen dak Gemeente Stichtsevecht.
Op deze pagina lees je meer over het aanleggen van een groen dak. Ben je eigenaar van een pand in de gemeente Stichtse Vecht? Dan kun je per 1 januari 2020 subsidie aanvragen voor een groen dak. Doe meer met regenwater.
Subsidie groene daken - Smallingerland.
Contact en openingstijden. Over de site. Subsidie groene daken. Subsidie groene daken. De gemeente geeft bewoners, organisaties en bedrijven subsidie op de aanleg van groene daken. Dien maximaal één aanvraag in. U ontvangt binnen 4 weken een reactie. Na goedkeuring kunt u het werk laten uitvoeren. Subsidie groene daken aanvragen. € 30,-, euro per m2 voor oppervlakten tot 75 m2. € 20,-, euro per m2 voor oppervlakten van 75 tot 200 m2. € 10,-, euro per m2 voor oppervlakten van 200 tot 1.000 m2. Het maximumbedrag voor bewoners per aanvraag is € 3.000,-., Het maximumbedrag voor bedrijven/organisaties per aanvraag is € 12.000,-., Offerte voor de levering en/of de aanleg van het groene dak. Plattegrond van uw perceel met daarop duidelijk aangegeven welk dak of deel van het dak het betreft. Foto van de bovenkant van uw dak. Beschrijving met dikte van de substraatlaag en type drainageplaat.
Subsidie voor Groen Dak, Ecodak en Sedumdak - Duurzaamthuis.nl.
Home Subsidie duurzaam bouwen wonen Subsidie Groen Dak. Steeds meer gemeenten vinden meer groen en duurzaamheid belangrijk bij de ontwikkeling van de stad of gemeente. Groene daken hebben een positieve werking op de gezondheid van mensen en bovendien brengen groene daken de natuur in de bebouwde omgeving. Een groendak kan in principe op ieder geschikt gebouw: woonhuis, appartement, overkapping, garage of schuur.

Contacteer ons