intensieve groendaken
Semi Extensieve Groendaken.
Semi Extensieve Groendaken. Deze groendaken hebben een uitgebreider vegetatie, er wordt gewerkt met bloeiende kruidachtige planten/grassen, waardoor je een mooiere biodiversiteit creëert krijgt. Met de juiste onderhoudsmethode vormt uw biodiversdak een oase voor vlinders, bijen, vogels en andere insecten. Dit systeem weegt wel wat meer.
Vice Verda Opbouw Intensief Groendak.
Dikte is afhankelijk van het type vegetatie. Filterlaag: scheidingslaag tussen het substraat en de drainage. Laat overtollig water door en zorgt ervoor dat het water in de drainagelaag beschikbaar wordt voor de vegetatie d.m.v. Drainagelaag: drainageplaten met geïntegreerde druppelleidingen voor waterirrigatie of drainage d.m.v. minerale gesteenten bv. Bescherming- en absorptielaag: bescherming van het dak tegen mechanische beschadiging die terzelfdertijd ook een hoeveelheid water buffert. Dakdichting: wortelwerende dakafdichting. Biodivers groendak te Torhout. Hellend groendak te Wortegem-Petegem. Extensief groendak te Waregem. Benieuwd naar onze groendak, gevel en tuin realisaties? Wenst u meer info over intensieve groendaken?
GROENDAKEN DAKTUINEN - DW Roof.
Intensieve groendaken combineren wij met wandelpaden, waterpartijen en sfeerverlichting. De dikte van het substraat is afhankelijk van de beplanting. De juiste plantenkeuze is zeer belangrijk. Net als in uw tuin zijn de factoren van omgeving, zon en wind zeer belangrijk. Onderhoud: Door de intensieve beplanting is dit groendak te vergelijken met een gewone tuin.
Intensief Groendak - Groendaktotaal.
Deze voordelen gelden overigens niet alleen voor intensieve groendaken, maar ook voor extensieve en semi-intensieve groendaken. Een semi-intensief groendak heeft een wat dikkere substraatlaag dan een extensief groendak, zodat er meer beplantingsmogelijkheden zijn dan bij een extensief groendak. Hierdoor krijgt u meer een 'tuingevoel' dan bij een extensief groendak, terwijl het onderhoud van zon semi-intensief groendak een stuk beperkter is dan bij een intensief groendak.
Een groen dak is een tuin op het dak van je huis, ook warmteregulerend.
Dit merk je direct in de woning, minder verwarming in de winter en minder airco in de zomer.In de regel wordt onderscheid gemaakt tussen 2 soorten groendaken.: Lees hier alle blogs over groene daken. Het intensieve groendak of de daktuin is hetzelfde als een gewone tuin. Met grassen, kruiden, struiken of zelfs bomen wordt een mooie tuin gemaakt. Hiervoor moet de dakconstructie voldoende stevig zijn vanwege het gewicht dat een intensief groendak met zich meebrengt. Bij het extensieve groendak ook wel sedumdak of vegetatiedak liggen er vooral mossen, vetplanten en kruiden op het dak. Je kunt er niet op lopen maar dat is ook niet nodig. Het extensief groendak heeft namelijk weinig onderhoud nodig. Groen dak: Warm in de winter, koel in de zomer. Het groendak heeft een warmteregulerendewerking en je woning verliest daardoor minder warmte via het dak. In de zomer blijft je huis heerlijk koel dankzij het groendak. De warmteregulerende werkingvan een groendak hangt af van de dikte. Blog over een dakpan waar een plantje in kan. Ontwerper Roel de Boer bedacht de groene dakpan. Een dakpan waar je een plantje in kan zetten. Pine Berg blogt over deze geweldige uitvinding.
Intensief groendak EGD nv.
Intensieve groendaken zijn vergelijkbaar met gewone tuinen. De begroeiing bestaat uit gazon, grassen, kruiden bodembedekkers en lage beplanting. Hiervoor wordt er dan ook met een substraatlaag van minstens 15 centimeter gewerkt. Dit soort groendaken worden vaak gebruikt op ondergrondse parkings of bij binnentuinen. Een intensief groendak is een extra belasting voor uw dak waardoor een aangepaste, versterkte dakconstructie noodzakelijk is.
Maak kennis met ons productaanbod: Mastersystems EPDM dakrubber.
EPDM in de gevel. EPDM in de goot. U bent hier. Home Toepassingen Groendaken. Wat is een groendak? Groendaken zijn daken waarvan het platte of hellende deel hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Ze bestaan al sinds mensenheugenis; denk maar aan de beroemde hangende tuinen van Babylon zesde eeuw vóór Christus. De eerste groendaken in Europa werden gecreëerd in Scandinavië: graszoden werden op teelaarde aangebracht en als dakbedekking toegepast. In de jaren 1960 werden groendaken in onder andere Duitsland herontdekt als een interessante optie om de natuur in de stad te introduceren. Sindsdien is er al veel onderzoek gedaan en zijn groendaken in opmars. Men onderscheidt men twee types van groendaken. Intensieve groendaken of daktuinen zijn vergelijkbaar met gewone tuinen.
Groendaken - GR-OM - Groen en Omgevingswerken - Nieuwkerken-Waas.
Eind 2004 hadden al meer dan 30 steden en gemeenten voor dakbegroening gekozen. De subsidies voor groendaken bedragen doorgaans omstreeks 25 euro per m, al mag dit bedrag een bepaald percentage van de kost niet overschrijden. Neem contact op met uw gemeentelijke groen-, milieu-, of duurzaamheidsambtenaar of kijk op www.premiezoeker.be om een persoonlijke berekening uit te laten voeren. Voor meer info kan u ook terecht bij de afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap dhr. Dirk Demeyere tel. 02.553.81.13, email dirk.demeyere@lin.vlaanderen.be alsook bij organisaties zoals VIBE www.vibe.be of Bond Beter Leefmilieu www.bondbeterleefmilieu.be. ONZE REALISATIES BINNEN GROENDAKEN. PAKT Antwerpen noemt zichzelf 'een' hotspot en hutsepot van ondernemers en stadslandbouwers die het hart van Antwerpen voeden met creativiteit en culinaire experimenten. Op het dak van dit bedrijvencentrum realiseerde GR&OM 1800 m 2 aan groendaken. Aanleg extensief groendak van maar liefst 2000 m 2. Omgevingswerken en houtconstructies. POWERED BY WEWANTWEB. Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.
Groendak: soorten inclusief de prijzen.
Het groendak geeft uw dak een natuurlijke uitstraling, en de praktische voordelen die eraan verbonden zijn zorgen ervoor dat dit dak de ideale oplossing biedt voor de echte tuin- en natuurliefhebber. Afhankelijk van het concept en type beplanting spreekt men over het extensieve en intensieve groendak. Extensieve groendaken zijn minder belastend voor de dakconstructie. De begroeiing van extensieve groendaken beperkt zich namelijk tot kruiden, mossen, grassen en vetplanten, en heeft daardoor weinig onderhoud nodig. Het voordeel van een extensief groendak is dat het op vrijwel elk dak geplaatst kan worden, zowel op het hellende als het platte dak.
Haal voordeel uit een groendak Netto.
Voor een licht extensief groendak volstaat 25 à 35 euro per m2 voor de onderlagen. Wil je een wat dikkere substraatlaag waarop grassen gedijen, dan gaat het richting 55 à 80 euro op een klein dak. Maar er zijn ook systemen van meer dan 120 euro per m2. De kostprijs voor een licht extensief groendak van 40 vierkante meter met voorgekweekte sedummatten vetplantjes bedraart ongeveer 2.000 euro. Bij de kosten voor de onderlagen moet je nog de prijs van de planten rekenen. Zaden om ter plaatse te zaaien kosten 4 à 5 euro/m2. Voorgekweekte tapijten met mossen en vetplanten zijn er voor 25 euro/m2, en kruiden en grassen voor 40 euro/m2. 'Haast' niemand afficheert tarieven, je zal enkele offertes moeten vragen, zegt Van Mechelen. Ze diept een offerte op voor een licht extensief groendak van 40 m2 met voorgekweekte sedummatten vetplantjes: ongeveer 2.000 euro. Enkele jaren geleden waren veel gemeenten aangesloten bij een subsidieplan, maar dat is afgelopen. Toch zijn er wel nog gemeenten die premies geven voor groendaken, vaak terug te vinden tussen andere energiepremies.
Groendak - Vlaamse Milieumaatschappij.
Er bestaan 2 soorten groendaken, nl. intensieve en extensieve groendaken. Intensieve groendaken of daktuinen komen minder voor. Extensieve groendaken met een lage begroeiing van onder meer mossen en vetplantjes, komen het vaakst voor. Aangezien een groendak een bufferende werking moet hebben, is het van belang de nodige aandacht te schenken aan de wateropslagcapaciteit. Een ideale berging van 50 liter per m of 50mm is het streefdoel. Voor de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater geldt een minimum van 35mm. Let wel, 50mm berging betekent dat de overloop een stuk hoger dan 50mm moet geplaatst worden. De berging van het regenwater gebeurt immers in de drainagelaag en het substraat die ook een zeker volume innemen. Voor de plaatsing van een groendak en het nagaan van de mogelijkheden bij bestaande gebouwen, neem je best contact op met een architect of een professional. De VMM maakt bouwheren en professionals wegwijs in de wettelijke verplichtingen en de goede praktijk bij het duurzaam waterbeheer binnen nieuwbouw- of verbouwingsprojecten. Waar kan je terecht met een vraag? Alle resultaten, data, statistieken. Alle rapporten en publicaties op een rijtje. Wetgeving, omzendbrieven, adviezen. Wat kan jij doen?
Alles over de opbouw van groendaken - Soprema België.
De substraatlaag bedraagt meer dan 250 millimeter en afhankelijk van het pakket dat ter beschikking is kan er van gazon 25 centimeter tot bomen meer dan 70 centimeter geplant worden. Vanzelfsprekend is dit type dak een stuk zwaarder. De opbouw van een groendak. Volgende premium systemen zijn aangewezen bij extensieve én intensieve groendaken.:

Contacteer ons